Category Archives: kawm

tham rov qab zoo tshaj plaws

Cov me nyuam tham Rov qab yog tau ib tug zoo tshaj plaws!

Ua ntej koj yuav hais “Tau outta no!” los yog tsis Way!” nyeem qhov no tag nrho ncej thawj, los ntawm thaum pib mus txog lub heev kawg. Nco ntsoov, thaum cov me nyuam tham rov qab rau koj, koj npau yuav siv sij hawm thiab nws yog heev nyuaj rau nyob twj ywm. You can’t seem to fathom that this little being even has the nerve to challenge you.

Mus nyeem ntawv →

teach to child's learning style

Qhia rau koj tus menyuam lub kawm Style

The best way to determine and teach your child’s learning style is to: Study your child Consider the following questions about Visual, hnov, Kinesthetic child learners: Does your child express emotion through facial expression, tone of voice, or body language? Do your child’s primary interests involve pictures, suab, or movement? When encountering something new, does

Mus nyeem ntawv →

kev kawm yeej

Koj Tus Menyuam Kev Kawm yeej

Ob peb yam nyuaj siab niam txiv dua los qhia ib tug me nyuam uas yuav tsis zaum tseem, yuav tsis nres tham, los yog yuav tsis mloog kom txog thaum cov lus qhia tau rov nees nkaum lub sij hawm. Txawm li cas los, peb siab yuav feem ntau yuav relieved yog hais tias peb tsuas to taub txawv nyob rau hauv kev kawm yeej. Learning Styles A child’s dominate learning style, los yog kev kawm modality, describes

Mus nyeem ntawv →

creativity

7 Reasons Creativity Will Help Your Child Succeed in Life

Creativity is not often the first thing that comes to mind when we get asked about the traits we want for our kids. We gush about their messy painting and praise their crooked drawing, but just how much do we encourage and nurture it? We need to pay attention to creativity as much as we

Mus nyeem ntawv →

ntau intelligences

Uas Intelligences Cas Koj Tus Menyuam Muaj?

As we all know, each child is unique and uniquely talented. Nws yog peb txoj hauj lwm raws li cov niam txiv kom paub tseeb yuav ua li cas ua kom lawv ci thiab loj zoo. xeem lub lim tiam, I wrote about How to Determine Your Child’s Learning Style. I had mentioned certain intelligences for certain learning styles but I wanted to go into more depth about

Mus nyeem ntawv →

Page 1 of 4